Στόχοι της Εταιρείας είναι :

  • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφαλείας & φύλαξης
  • Εξασφάλιση κατάρτισης, γνώσης & συνεχής εξέλιξης του συνόλου των εργαζομένων της
  • Διαρκής επικοινωνία/συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας
  • Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της
  • Εκσυγχρονισμός με τις νέες τεχνολογίες, εξελίξεις & μεθόδους στον χώρο

"Distrust and Caution are the parents of Security"

Benjamin Franklin

"Security is always excessive until it is not enough"

Robbie Sinclair

"Security is not a product but a process"

Bruce Schneier

"The balance between freedom and Security is a delicate one"

Mark Udall

"There can be no Security where there is fear"

Felix Frankfurter