Φύλαξη Ξενοδοχειακών Μονάδων

Σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών που προσφέρει η Vexillum Security είναι και η Φύλαξη Ξενοδοχειακών Μονάδων.

Οι Ξενοδοχειακές Μονάδες , είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει παράλληλα, κοινά χαρακτηριστικά του δημόσιου, του ιδιωτικού και του αυστηρά προσωπικού περιεχομένου. Αυτό σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων και διερχομένων στους χώρους του Ξενοδοχείου, δημιουργεί έναν ξεχωριστό κλάδο στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Δεδομένου αυτού, δημιουργείται η ανάγκη φύλαξης αυτών και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας καθώς και του αισθήματος ασφαλείας στους πελάτες της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας. Με βάση αυτό η Vexillum Security στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες ιδιοκτήτες Ξενοδοχειακών Μονάδων αντιμετωπίζοντας την φύλαξη των ιδιοκτησιών τους με υπευθυνότητα και φερεγγυότητα.