Φύλαξη Κατοικιών

Η Vexillum Security και το ανθρώπινο δυναμικό της, με χρόνια εμπειρίας στις φυλάξεις κατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών, παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Η φύλαξη κατοικίας περιλαμβάνει μελέτη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της κατοικίας σας και δημιουργία σχεδίου ασφαλείας & περιπολίας, εντοπίζοντας όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα σημεία που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον δρόμο για ανεπιθύμητους δράστες).

Οι υπηρεσίες φύλαξης με την φυσική παρουσία των φυλάκων μας, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την εχεμύθεια και το αίσθημα εμπιστοσύνης που μας χαρακτηρίζει, δημιουργούν μια αδιαπέραστη ασπίδα προστασίας για την κατοικία και την οικογένεια σας.