Φύλαξη Καταστημάτων

Με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την διακριτικότητα, η Vexillum Security αναλαμβάνει τη φύλαξη όλων των ειδών καταστημάτων (εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα ή μικρά καταστήματα γειτονιάς, κα).

Τα εμπορικά καταστήματα είναι χώροι που από την φύση τους συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ατόμων κατά την διάρκεια λειτουργίας τους, δημιουργώντας την ανάγκη εξασφάλισης του εξοπλισμού, των εμπορευμάτων και του ανθρώπινου δυναμικού του καταστήματος.

Η φύλαξη μπορεί να είναι στατική ή με την μορφή περιπολίας, προσαρμοζόμενη πάντα στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη καθώς το προσωπικό της Vexillum Security είναι σε θέση να εκτελεί ελέγχους ασφαλείας, να διαχειριστεί καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός κ.α.) και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του καταστήματος.

Οι υπηρεσίες φύλαξης που παρέχει η Vexillum Security μπορούν να διαμορφωθούν και να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες, και να διαρκούν τόσο κατά την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος  όσο και μετά το πέρας αυτής, ανάλογα την επιλογή ωραρίου φύλαξης που θα επιλεχθεί. (8ωρη-12ωρη-24ωρη Φύλαξη Καταστήματος).