Φύλαξη Εταιρειών

H Vexillum Security στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία και είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις δύσκολες απαιτήσεις που δημιουργούνται από την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η στατική φύλαξη εταιρικών εγκαταστάσεων αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της Vexillum Security. Η εταιρεία, όντας πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018, είναι σε θέση να αναπτύξει σχέδιο ασφαλείας για τον εταιρικό σας χώρο, υπολογίζοντας όλα τα κρίσιμα σημεία που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας σας αλλά και μετά το πέρας αυτής.

Το προσωπικό της Vexillum Security , άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στις στατικές φυλάξεις, θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των εργασιών της εταιρείας σας και το αίσθημα ασφαλείας σε εσάς και τους εργαζομένους σας. Τα σύγχρονα οχήματα και το υψηλού επιπέδου λογισμικό μας συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο και πλήρες σύστημα ασφαλείας.